Czas pracy kierowców i planowanie przewozów

szkolenie Trans Expert


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej dotyczącej – prawidłowego okresu prowadzenia pojazdu w ciągu dnia oraz tygodnia , maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, wielkości obowiązujących przerw i odpoczynków, sposobów rekompensaty odpoczynku tygodniowego oraz efektywnego planowania przewozów drogowych.


PROGRAM SZKOLENIA

  • Obsługa tachografów cyfrowych
  • Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące czasu pracy
  • Normy ograniczające czas pracy kierowcy
  • Kontrole czasu pracy na drodze i w przedsiębiorstwie
  • Dokumentacja oraz wymogi formalne dotyczące każdego kierowcy
  • Różne podejście kontrolujących w Polsce i poza granicami polski
  • Planowanie przewozów drogowych na podstawie obowiązującego prawodawstwa z uwzględnieniem norm dotyczących czasu pracy kierowców
  • Zagadnienia dotyczące kwalifikacji kierowców

Liczebność grupy

30 osób


SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA

KIEROWCÓW, SPEDYTORÓW, DYSPOZYTORÓW


CZAS TRWANIA

6 GODZIN


CENA NETTO

2500 zł