Prawo transportowe

szkolenie Trans Expert


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania prawa transportowego w praktyce, poznanie regulacji prawnych związanych z organizacją transportu w kraju i za granicą.


PROGRAM SZKOLENIA

  • System prawa transportowego
  • Ustawodawstwo krajowe i unijne
  • Omówienie OPWS 2010 oraz zasad INCOTERMS 2010
  • Obowiązujące umowy transportowe
  • Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika
  • Problemy związane z reklamacjami w transporcie
  • Analiza procesu reklamacyjnego – studium przypadku

LICZEBNOŚĆ GRUPY

30 osób


SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA

osób zarządzających transportem w firmie, właścicieli firm transportowych, specjalistów ds. logistyki, spedytorów w firmach transportowych


CZAS TRWANIA

6-8 GODZIN


CENA NETTO

2500 zł