Reguły dostaw Międzynarodowej Izby Handlowej INCOTERMS 2010

szkolenie Trans Expert


OPIS SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę do prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł dostaw INCOTERMS w transakcjach handlowych pomiędzy sprzedającym a kupującym w zakresie przywozu bądź wywozu towarów.


PROGRAM SZKOLENIA

  • Omówienie warunków dostaw w ramach kontraktu handlowego
  • INCOTERMS 2010 a umowy przewozu i spedycji
  • Informacje na temat zwyczajowych terminów handlowych
  • Porównanie INCOTERMS 2010 i INCOTERMS 2000
  • Analiza i omówienie 11 reguł INCOTERMS 2010
  • Aktualne przepisy dotyczące obowiązkowego ważenia kontenerów (VGM)
  • Ubezpieczenia towarów w drodze w ramach INCOTERMS 2010 – CIF i CIP
  • Najczęściej popełniane błędy związane ze stosowaniem reguł dostaw INCOTERMS 2010
  • Wolne wnioski oraz dyskusja

Liczebność grupy

30 osób


SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA

specjalistów ds. eksportu i importu, specjalistów ds. logistyki, właścicieli firm transportowo-spedycyjnych, specjalistów ds. umów, specjalistów ds. handlu, specjalistów ds. handlu.


CZAS TRWANIA

6-8 GODZIN


CENA NETTO

2500 zł