Rozliczanie płac minimalnych

szkolenie Trans Expert


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy o zasadach związanych z prawidłowym i bezpiecznym rozliczaniem płac minimalnych na terenie Niemiec, Francji, Austrii oraz zmniejsza ryzyko związane z nałożeniem sankcji prawnych i finansowych za nieprzestrzeganie norm czasu pracy kierowców poza terenem RP.


PROGRAM SZKOLENIA

  • Omówienie zasad związanych z przedstawicielstwem na terenie danego kraju
  • Wymagana dokumentacja kierowcy i pojazdu
  • Czas pracy kierowcy obowiązujący w innych krajach
  • Zagraniczne organy uprawnione do kontroli
  • Zasady wyliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę poza obszarem RP.
  • Zasady rozliczania godzin nadliczbowych
  • Rozliczanie innych dodatków za pracę
  • Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy
  • Dokumentacja niezbędna podczas kontroli
  • Omówienie możliwych kar i konsekwencji prawnych

Liczebność grupy

30 osób


SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA

właścicieli firm transportowych, osób zarządzających transportem w firmie, kierowców zawodowych, przewoźników, specjalistów ds. rozliczeń


CZAS TRWANIA

4 GODZIN


CENA NETTO

2500 zł