Przejazdy pojazdami nienormatywnymi

szkolenie Trans Expert


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłowe i bezpieczne wykonywanie działalności gospodarczej związanej z przewozami nienormatywnymi, co w przyszłości pozwoli na uniknięcie dotkliwych kar administracyjnych.


PROGRAM SZKOLENIA

  • Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące przewozów nienormatywnych
  • Normy techniczne dotyczące przewozów nienormatywnych
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
  • Klasyfikacja pojazdów nienormatywnych oraz przykłady przewozów nienormatywnych
  • Dokumentacja wykorzystywana w ramach przewozów nienormatywnych
  • Procedury związane z organizacją transportu nienormatywnego
  • Omówienie organów uprawnionych do dokonywania kontroli w transporcie nienormatywnym

Liczebność grupy

30 osób


SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA

właścicieli przedsiębiorstw transportowych, osób zarządzających transportem, specjalistów ds. organizacji przewozów nienormatywnych, kierowników działu transportu i spedycji, kierowców realizujących przewozy nienormatywne, kierowników działu planowania


CZAS TRWANIA

6 GODZIN


CENA NETTO

2500 zł